X

Volendammer Pieperrace

Het begin van het vaarseizoen wordt jaarlijks ingeluid met de Pieperrace, een jaarlijks evenement op het zuidelijke IJsselmeer voor de kust van Volendam. Aan deze jaarlijkse race voor platbodems mogen zowel de zeilende beroepsvaart als traditionele platbodems deelnemen. Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen is ontstaan als herinnering aan hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen) van 1943 tot 1945 werden gebruikt om aardappels (piepers) voor onder andere Amsterdamse ziekenhuizen over te zeilen vanuit Friesland.
De race wordt in verschillende klassen gevaren, bijvoorbeeld de Tjalken, Skûtsjes, Klippers en Visserijvaartuigen. De start en finish vinden plaats voor de Volendammer haven, waar ook de score wordt bijgehouden en een spreekstalmeester de race becommentarieert. Daarnaast vinden er aan wal bij de start en finish van de wedstrijd diverse culturele activiteiten plaats. Dit maakt het voor bezoekers ook zeer aantrekkelijk evenement om bij te wonen!