De geschiedenis van Volendam

Volendam wordt door de Volendammers uitgesproken als: ‘Vollendam’. Het nabijgelegen dorp Edam bestond lang voor het ontstaan van Volendam. Destijds fungeerde Volendam als havenmond voor Edam. Deze havenmond werd ‘De Meer’ genoemd. Dit gebied bestaat nog steeds en is lager gelegen dan de rest van het dorp; dit maakte De Meer erg geschikt als haven.

In verbinding met het Zuiderzee

Na 1357 kon Edam een verbinding maken met de Zuiderzee groef door de creatie van een nieuwe, korte west-oost route. Hiermee raakte het Purmermeer en de Zuiderzee groef verbonden. De havenmond was niet meer nodig en de keuze om de havenmond ‘vol’ of ‘dicht’ te maken werd gemaakt. Daarnaast werd er ook een dam geplaatst. Hier begint de historie van Volendam; die haar naam dankt aan de ‘volle dam’ die de vroegere havenmond verving. Door de komst van de dam was Volendam en haar omgeving naast het boerenleven, nu ook kansrijk voor vissers. Zij vestigde zich in dit nieuwe dorp en zo ontstond het begin van het inmiddels wereldwijd bekende vissersdorpje Volendam. 

Typisch Volendams

Naast de welbekende Volendamse kledingdracht en de prachtige haven, willen wij ook de nadruk leggen op ‘het doolhof’. Dit zijn kleine, houten huisjes gebouwd in nauwe straatjes. Het Doolhof is zo benoemd omdat de huisjes niet gebouwd zijn volgens een vaste strategie. De huisjes staan door elkaar heen en een stratenpatroon ontbreekt. Sommige mensen ervaren dit letterlijk als een doolhof.

Wilt u een bezoek aan dit historische dorp combineren met een heerlijk diner of een ontspannen overnachting? U bent van harte welkom in ons restaurant Le Pompadour en ons Hotel Old Dutch. Reserveren doet u via de website of bel naar 0299 – 39 98 88.